Vollenhove

In de voetsporen van de adel

Nu als watersportplaats de verbinding tussen de noord- en zuidwestelijke wateren van Overijssel, ooit een Zuiderzeestad die leefde van handel en visserij. In Vollenhove is een jachthaven en een beroemde scheepswerf voor jachten. Een toeristische trekker is het bloemencorso in augustus.

Van voor de revolutie

In de 17e eeuw telde Vollenhove wel vijftien havezaten en burchten. Na de Franse revolutie trok de Overijssels adel weg en raakten de kastelen in verval. U kunt nu nog genieten van enkele historische gebouwen die behouden bleven. Zoals havezate Marxveld met een ommuurd tuinencomplex waarbinnen vier stijltuinen uit verschillende tijdperken. Verder huis Oldruitenborgh en, aan een brede slotgracht, de restanten van kasteel Toutenburgh, dat hier stond van 1531 tot in de 18e eeuw.

Historie

Vollenhove wordt al in 944 vermeld als Fulnaho. Het gebied was destijds een woud dat eigendom was van Otto de Grote. Deze gaf Bisschop Balderik van Utrecht toestemming daar te jagen. In 1010 schonk keizer Hendrik II het gebied, Silva Fulnaho (woud van Vollenhove) geheten, aan het bisdom Utrecht. In de 11e eeuw werd het gebied ontgonnen en in de 12e eeuw liet bisschopGodfried van Rhenen aan het Almere een burcht bouwen, het Olde Huys, met een donjon en eenkapel. Deze burcht werd in de 14e eeuw enkele malen aangevallen door de Friezen uit deStellingwerven. Rond de burcht ontstond het dorp Op ten Camph. Dit kreeg op 12 juli 1354 stadsrechten. Na 1380 werd de stad aangeduid als Vollenho. Lees meer.