Kuinre

In Kuinre herkent u de sporen van een oud visserstadje aan de Zuiderzee. De mooi slingerende riviertjes Tusschen Linde en Linde vormen de vaarverbinding naar de Friese Meren en de plassen en meren van Nationaal Park Weerribben Wieden.

Restanten uit de riddertijd

Bij de drooglegging van de Noordoostpolder zijn, op de bodem van de voormalige Zuiderzee, restanten van twee burchten gevonden. Delen van een burcht, burchtheuvel en slotgracht zijn teruggebracht in de oorspronkelijk staat. U kunt ze zien in het Kuinderbos. Het zijn resten van het in de middeleeuwen uitgestrekte gebied van de heren van Kuinre, onder wie roofridder Henri de Crane, die een eigen politiek voerden en schepen overvielen. Over de herkomst van de plaatsnaam. Kuinre, de Kunre (in dialect), Kunne, en dat laatst betekent koning ofwel, heer.